• pagina header 3

Hoe voorkom ik huurachterstand?

 

 • Huur betalen

  Hoe zit het ook alweer met het betalen van de huur? De regel is eenvoudig: bij IJisberg Real Estate dient u de huur voor de eerste van elke maand te betalen.

  U kunt uw huur op 2 manieren betalen:

  • Via een automatische machtiging. Dit is snel en gemakkelijk: wij schrijven iedere maand de huur automatisch van uw rekening af. U blijft baas over uw eigen geld. Bent u het niet eens met een afschrijving, dan is een telefoontje naar uw bank voldoende om het geld terug te boeken.
  • Via een periodieke betalingsopdracht aan uw bank. Het is handig voor ons als u bij iedere betaling uw contractnummer als betalingskenmerk vermeldt. Let op: elk jaar op 1 januari wordt de huur aangepast. U moet het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan uw bank.


  Ons advies
  De makkelijkste manier om uw huur te betalen is via een automatische machtiging ( de eerste optie ). Het grote voordeel van een automatische machtiging ten opzichte van een periodieke betalingsopdracht: bij de jaarlijkse huuraanpassing passen wij het bedrag automatisch aan. Daar hoeft u zelf dus niet aan te denken. Dit voorkomt dat u toch nog een aanmaning krijgt voor een deel van de huur. Een telefoontje naar onze klantenservice is voldoende om een automatische machtiging te regelen.

 • Ik kan niet ( op tijd ) betalen, wat nu?

  Allereerst: geen paniek. Bel ons zo snel mogelijk, want samen komen we er vaak wel uit. Anders zijn er incassospecialisten die huurders helpen bij het vinden van oplossingen.

  Neem zelf initiatief
  Heeft u hulp nodig bij het vinden van een oplossing? Bel ons! Samen met u maken we een afspraak met een incassospecialist om in een persoonlijk gesprek naar een eventuele oplossing te zoeken. Laat een huurachterstand in ieder geval niet oplopen. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe eenvoudiger het is om uw achterstand in te lopen.

  Hulp van IJisberg Real Estate
  De incassospecialist stelt samen met u orde op zaken. Inzicht krijgen in uw huishoudboekje is de eerste stap naar een blijvende oplossing. Soms is die heel eenvoudig zoals betalen via automatische incasso. Komt u voortdurend geld tekort, of heeft u bijvoorbeeld schulden, dan kan de incassospecialist u doorverwijzen naar instanties die u hierbij kunnen helpen. Denk aan maatschappelijk werk, de DWI, of speciale organisaties die u kunnen helpen bij het beheren van uw inkomen.

  Weet waar u recht op heeft.
  Als mensen hun huur niet meer kunnen betalen, is er vaak meer aan de hand. De huur, ziektekosten en gas en licht zijn namelijk vaak de laatste rekeningen die niet meer worden betaald. Het is dus belangrijk om de oorzaak van de problemen boven tafel te krijgen en wat daaraan te doen is. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze recht hebben op allerlei toeslagen en kwijtscheldingen, zoals huurtoeslag, bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentebelastingen. Juist met deze extraatjes kunnen te korten vaak worden aangevuld. De incassospecialist wijst u graag de juiste weg.

  Maatwerkoplossingen
  Elke situatie, iedere persoon en elk probleem is anders. Dat geldt dus ook voor de oplossingen. De een heeft behoefte aan volledige en langdurig inkomensbeheer, terwijl de ander gebaat is bij een cursus. Bent u geïnteresseerd in begeleiding op maatschappelijk of financieel gebied, een cursus, of wilt u samen met een deskundige nagaan of u recht heeft op extra inkomen, toeslagen of belastingkwijtschelding?

  De incassospecialisten verwijzen u graag naar de juiste instantie. Wacht niet af, en neem contact met ons op. Dat kan via onze klantenservice en/of e-mail.

 • Toch een huurachterstand?

   

  Voorkomen is beter dan genezen

  Problemen met betalen? Bel ons voor advies

  1. Doel: voorkomen van huurachterstand.
  2. Samen praten over oplossingen
  3. Doorverwijzen naar de juiste hulpverleners.

  Is er een huurachterstand ontstaan? Bel ons voor een gesprek

  1. Doel: terugbetalen van de huurachterstand
  2. Misschien is er een afbetalingsregeling mogelijk.
  3. Inschakelen van andere instanties.


  Financiële steun
  Kwijtschelding van een huurschuld is nooit aan de orde. Wij kunnen afzonderlijke huishoudens geen financiële steun bieden.

  Persoonlijke gesprekspartner
  In het kort: hebt u problemen met het betalen van de huur, neem dan meteen contact met ons op. Samen komen we er vaak wel uit. Ook als u al een huurachterstand hebt, willen we graag met u praten om te bekijken of een betalingsregeling mogelijk is. Bovendien zijn we altijd graag bereid om zo nodig andere hulpverlenende instanties in te schakelen.

  Een betalingsregeling kan helpen,  
  hebt u toch een huurachterstand? IJisberg Real Estate kan in veel gevallen actie ondernemen, maar u zult de eerste stap zelf moeten zetten. Neem daarom contact met ons op.

  Bij een huurachterstand is het verstandig om zelf het initiatief te nemen en ons zo snel mogelijk te bellen. Is er iets ernstigs aan de hand, dan kunnen wij daar rekening mee houden. Bijvoorbeeld door een regeling te treffen om de huurachterstand in termijnen terug te betalen. Maar dat doen we niet zomaar, daar moet wel een goede reden voor zijn.

  Houdt een huurder zich niet aan die afspraken, dan treffen wij maatregelen die in de meeste gevallen hoge kosten met zich mee brengen. In het uiterste geval ontruimen wij de woning. Dit doen wij liever niet - voorkomen is beter dan genezen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om het niet zover te laten komen. En wij kunnen daarbij helpen.

  Afspraak maken
  Om een afspraak te maken met een incassospecialist, hoeft u alleen te bellen. Wij zijn alle werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur telefonisch bereikbaar.

  Ik kan de huur niet betalen vanwege een te dure vakantie
  IJisberg Real Estate zet zich graag in voor huurders die in de financiële problemen zitten. Maar dat doen we niet klakkeloos. Misschien kan iemand zijn huur niet betalen, omdat hij zonder werk is komen te zitten. Of omdat een relatie stukloopt en een huurder alleen achterblijft met de zorg voor de kinderen. Dan helpen we natuurlijk. Dat zijn heel andere verhalen dan iemand die in de problemen zit omdat hij net een dure vakantie achter de rug heeft. In dat geval biedt IJisberg Real Estate geen hulp. Iedereen is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn leven en voor de gevolgen van zijn eigen acties.

 • IJisberg Real Estate komt naar u toe

  IJisberg Real Estate is steeds op zoek naar nieuwe manieren om huurders te benaderen. Uiteraard geldt dit ook voor onze incassospecialisten. 

  Huisbezoeken
  Regelmatig gaan onze incassospecialisten op pad. Ze gaan onaangekondigd op huisbezoek bij huurders die niet reageren op aanmaningen. Het doel van dit bezoek is te bemiddelen en te voorkomen dat de situatie zover uit de hand loopt, dat er een deurwaarder aan te pas moet komen.

  Drempelverlagend
  Via Huisbezoeken probeert IJisberg Real Estate niet alleen de bestaande huurachterstand aan te pakken. We willen ook graag met de huurder bespreken hoe we deze situatie in de toekomst kunnen voorkomen. Dat deze gesprekken tot een beter contact leiden tussen de huurder en de incassospecialist is echter minstens zo belangrijk. Onze ervaring leert namelijk dat de huisbezoeken en de inloopspreekuren drempelverlagend werken. Als een huurder weet wie hij kan bellen, pakt hij sneller de telefoon.

  Inloopspreekuur
  IJisberg Real Estate organiseert ook inloopspreekuren voor huurders. Huurders in een bepaald gebied, met een huurachterstand, worden per brief uitgenodigd om langs te komen voor advies van onze incassospecialisten. Zij komen er echter vaak niet aan toe om iedereen te bezoeken. Kom daarom gerust naar ons toe. Uw eigen initiatief wordt erg op prijs gesteld.

  Geen vingertje, maar hulp
  De incassospecialisten die onaangekondigd op bezoek gaan realiseren zich dat dit een ingrijpende maatregel is. Ze komen echter niet om u terecht te wijzen, maar om te proberen om samen de betalingsproblemen op te lossen. Daarom maken zij tijdens het gesprek heel goed duidelijk dat ze niet zijn gekomen met een bestraffend vingertje, maar om oplossingen te bieden. Dat doen zij door, waar mogelijk, te verwijzen naar de juiste hulpinstanties. Wel wijzen de incassospecialisten altijd op de eigen verantwoordelijkheid van de huurder. Met andere woorden: pak de telefoon en bel ons als het nodig is.

 • Tips voor de kleine beurs

  Geef een machtiging af
  De beste en simpelste manier om een huurachterstand te voorkomen, is IJisberg Real Estate machtigen om de huur automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Wij zorgen er dan voor dat het juiste huurbedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Nooit te laat, maar zeker niet te vroeg! Als u ons belt of mailt, dan sturen wij u een brief om de machtiging af te geven. Samen met nog een brief waarmee u deze machtiging op ieder moment weer kunt intrekken. U blijft dus baas over uw eigen portemonnee.

  Zo laat u geen geld liggen.
  De Dienst Werk en Inkomen ( DWI ) van de Gemeente Amsterdam heeft de brochure 'Zo laat u geen geld liggen' uitgegeven. Hierin vindt u veel financiële tips. U leest onder andere wat u moet doen als u zonder werk komt te zitten, of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en wanneer u recht hebt op bijzondere bijstand. Ook vindt u er informatie over scholieren vergoedingen en pc-regelingen.

  De brochure kunt u downloaden o de site van de DWI
  (www.dwi.amsterdam.nl) maar u kunt deze ook afhalen bij elk stadsdeelkantoor of bij IJisberg Real Estate. Verder is de brochure af te halen bij buurthuizen, wijkcentra, wijkposten voor ouderen, sociaal raadslieden en DWI-kantoren.

  Op de site www.di.amsterdam.nl vindt u overigens veel meer informatie van het DWI, voor mensen met een laag inkomen.

  Inkomensbeheer
  Kunt u niet goed met geld omgaan? Geeft u altijd te veel uit en houdt u daarom te weinig over? Dan is het soms beter om het beheer van uw inkomen over te laten aan een speciale organisatie voor inkomensbeheer. Uw werkgever of uitkerende instantie maakt uw inkomen dan over aan de inkomensbeheerder. Deze betaalt hier uw vaste lasten van, zoals huur, gas en elektriciteit en de ziektekostenverzekering. De rest krijgt u uitbetaald.

  Toeslagen
  Huur-, zorg- en kinderbijslag kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Voor huurtoeslag komt u in aanmerking als uw huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een of meer van deze toeslagen? En zo ja, hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op de site van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl

  Hulp bij invullen formulieren
  Als u moeite hebt met het invullen van formulieren, dan kunt u de hulp inroepen van de Formulierenbrigade. Zij zoeken samen met u uit waar u eventueel recht op hebt. Vervolgens helpen zij u met het invullen van de formulieren.

  Nuttige websites
  Op de website van Nibud vindt u veel informatie en tips over verantwoord omgaan met geld. Bijvoorbeeld: Waar moet u op letten bij winkelen en bankieren via internet? Wat doen een incassobureau en een deurwaarder? Hoe houdt u overzicht op uw financiën? www.nibud.nl. Als u zelf uw ( beginnende ) schulden aan wilt pakken, dan is de website www.zelfjeschuldenregelen.nl ( ook van het Nibud ) iets voor u. Hier kunt u overzichtelijk en stapsgewijs met uw schulden aan de slag. Ook op de site van de gemeente Amsterdam vindt u tal van tips voor de smalle beurs. www.amsterdam.nl/tipsvoordesmallebeurs

 

 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 9,8: ik heb geen makelaar gehad, slechts de 150 euro aanbieding om mn advertentie te plaatsen en heb hierdoor....."

  Funda - Verhuur
 • Funda - Verkoop

  "Gemiddelde 8: Top service. Aardige en klantvriendelijk makelaar. Heeft geen 9-5 mentaliteit en ik zou hem zeker vaker...."

  Funda - Verkoop
 • Wie is de beste makelaar - Aanhuur

  "Beoordeling 9,2: Great agent! Helped us get the place we dreamt of, arranged g/w/e, negotiated utilities price down, was......"

  Wie is de beste makelaar - Aanhuur
 • Funda - Aanhuur

  "Beoordeling 8,3: Great agent! Helped us get the place we dreamt of, arranged g/w/e, negotiated utilities price down, was......"

  Funda - Aanhuur
 • Wie is de beste makelaar - Verhuur

  "Beoordeling 10: Zeer betrouwbaar adres, alleen maar goede ervaringen mee. Ik kwam met dit bureau in aanraking na een minder..."

  Wie is de beste makelaar - Verhuur
 • Wie is de beste makelaar - Verhuur

  "Beoordeling 10: If you're looking for high service at a very reasonable fee then you should go to this agency!"

  Wie is de beste makelaar - Verhuur
 • Wie is de beste makelaar - Verhuur

  "Beoordeling 10: Gino is de beste agent ooit! Dit is de beste ervaring met een makelaar in onroerend goed! Maak je geen........"

  Wie is de beste makelaar - Verhuur
 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 10: Levert full-service pakket, zelfs taken van huurders-makelaar. stipt, communicatief, discreet, ervaren,......."

  Funda - Verhuur
 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 10: Een persoonlijk contact, altijd bereikbaar, geen vertragende back-office. Selfmade man, die accuraat,........."

  Funda - Verhuur
 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 10: Je krijgt veel persoonlijke aandacht van deze makelaar. Alles wordt goed uitgelegd. En ze werken snel......."

  Funda - Verhuur
 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 9,3: Deze makelaar heeft mij zelf benaderd nadat mijn huis bij een andere makelaar al langere tijd te huur........"

  Funda - Verhuur
 • Funda - Verkoop

  "Beoordeling 10: IJisberg is een vriendelijke makelaar die zowel aandacht heeft voor jou als verkoper als dienstbaarheid......."

  Funda - Verkoop
 • Wie is de beste makelaar - Verhuur

  "Beoordeling 10: Super tevreden, boven verwchting, alles wordt uit handen genomen tegen een normale prijs. Flexibel....."

  Wie is de beste makelaar - Verhuur
 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 10: Correct contact, flexibele tijden, goede communicatie, veel kennis, 100% inzet voor beide partijen . . . "

  Funda - Verhuur
 • Wie is de beste makelaar - Aanhuur

  "Beoordeling 10: Team IJisberg Real Estate heeft tijdens de verkoopproces van ons woonhuis ook geholpen bij het aan huren......"

  Wie is de beste makelaar - Aanhuur
 • Wie is de beste makelaar - Verkoop

  "Beoordeling 10: Wij zijn zeer tevreden over onze makelaar de heer Gino IJisberg tevens eigenaar van IJisberg Real Estate....."

  Wie is de beste makelaar - Verkoop
 • Wie is de beste makelaar - Verhuur

  "Beoordeling 10: Kundig, professioneel, punctueel, behulpzaam en communicatief vaardig. Dhr. heeft mij zeer goed begeleid...."

  Wie is de beste makelaar - Verhuur
 • Wie is de beste makelaar - Verhuur

  "Beoordeling 9: Super tevreden over IJisberg Real Estate. Contact verliep constant goed en zij namen ook echt de tijd...."

  Wie is de beste makelaar - Verhuur
 • Funda - Verhuur

  "Beoordeling 8,5: Super tevreden over IJisberg Real Estate. Contact verliep constant goed en zij namen ook echt de tijd........"

  Funda - Verhuur